Assistor-Uutteralle on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti

Assistor-Uutteralle on myönnetty työterveyden ja -turvallisuuden ISO 45001 -sertifikaatti, joka tarjoaa organisaatioille kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kehittämiseen sekä työpaikan riskien vähentämiseen.

ISO 45001:2018 yhdistää työterveys- ja turvallisuusasiat osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Standardi kiinnittää huomiota riskien tunnistamiseen ja työtapojen parantamiseen, ja sen tavoitteena on ehkäistä tapaturmia sekä edistää työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin edistämisen kautta järjestelmällä on vaikutusta mm. tehokkuuteen, innovatiivisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

ISO 45001:2018 -sertifikaatin lisäksi Assistor-Uuttera Oy täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset. Assistor-Uutteran tavoitteena ja sertifikaattien säilymisen edellytyksenä on toiminnan jatkuva kehittäminen ja tämän tavoitteen eteen olemmekin tehneet töitä pitkäjänteisesti jo vuosien ajan.