Assistorin ajoneuvologistiikkatoiminnot ja Uuttera yhdistyvät

Assistor ja Uuttera ovat sopineet yhdistymisestä ajoneuvologistiikan liiketoiminnassa. Järjestelyssä Assistorin ajoneuvologistiikkatoimintojen henkilökunta ja asiakkuudet siirtyvät yhtiöön, joka jatkaa toimintaansa nimellä Assistor-Uuttera Oy. Assistorin varaosa- ja materiaalilogistiikkatoiminta jatkuu Vantaan Pakkalassa ja Espoon Lommilassa toimintaa varten perustettavassa yhtiössä, jonka nimeksi tulee Assistor Oy. Tavoitteena on, että uudet yhtiöt aloittavat toimintansa 1.5.2019.

Ennen järjestelyn toteutumista Assistor ja Uuttera jatkavat toimintaansa itsenäisinä ja toisistaan riippumattomina yhtiöinä.

Assistorin nykyisestä omistajasta Vehosta tulee enemmistöomistaja Assistor-Uutteraan. Varaosa- ja materiaalilogistiikkayhtiö Assistor Oy jatkaa Vehon täysin omistamana tytäryhtiönä. Molempien yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Assistor Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Perttu Piri. Uuttera Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Lasse Niemi toimii tulevaisuudessa uuden Assistor-Uuttera Oy:n johtoryhmän jäsenenä ja toimitusjohtajan varahenkilönä.

Kaupan myötä yhdistyneiden Assistorin ja Uutteran asema markkinoilla vahvistuu. Yhdistymisellä tavoitellaan myös merkittäviä synergiaetuja.

”Olemme tyytyväisiä, että pääsemme rakentamaan tulevaa kasvua Uutteran kanssa, joka tunnetaan markkinoilla erityisesti ensiluokkaisesta huolintaosaamisestaan. Järjestelyssä syntyviä kahta liiketoimintoa, ajoneuvologistiikkaa ja varaosa- ja materiaalilogistiikkaa, tullaan kehittämään asiakaslähtöisesti. Osaava henkilöstö, alan kehittyneimmät tietojärjestelmät sekä monipuolinen ja laaja tuotantokapasiteetti tulevat olemaan kivijalkoja, kun rakennamme asiakkaillemme jatkossa entistäkin parempaa palvelua”, toteaa Assistorin toimitusjohtaja Perttu Piri.

”Yhdistymisen myötä saamme kehitystyöhön ja investointeihin aiempaa leveämmät hartiat. Assistor on alan suunnannäyttäjä, joka on viime vuosina investoinut voimakkaasti esimerkiksi it-ratkaisuihin. Uskomme, että tässä järjestelyssä syntyy kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Kaupan myötä asiakkaillemme tarjottavien palvelujen ja ratkaisujen valikoima laajenee ja uusia mahdollisuuksia avautuu henkilökunnallemme”, sanoo Uutteran toimitusjohtaja Lasse Niemi.

Lisätietoja: 

Perttu Piri, toimitusjohtaja, Assistor Oy
Lasse Niemi, toimitusjohtaja, Uuttera Oy

Assistor on logistiikkayhtiö, joka on erikoistunut ajoneuvo-, varaosa- ja materiaalitoimituksiin Suomessa ja lähialueilla. Yhtiöllä on asiakkaanaan yli 20 automerkkiä, mikä tekee siitä markkinajohtajan Suomessa.

Uuttera on vuonna 1945 perustettu logistiikkayhtiö. Sen päätoimialat ovat huolinta ja autoterminaalitoiminta.